งานพิมพ์ทีมีบริการ

เรามีระบบงานพิมพ์ 2 ประเภทไว้บริการ ได้แก่

1. แพด (Tempo)
     เป็นการพิมพ์แบบ up-down จำนวน 5 เครื่อง เหมาะกับการพิมพ์งานที่มีผิวโค้งหรือยุบตัวเล็กน้อย
     อาศัยการจุ่มสีจากจากลวดลายบนแผ่นเหล็กด้วยลูกยางซิลิโคน แล้วพิมพ์ให้เกิดลายบนชิ้นงานเครื่อง

2. ซิลค์สกรีนแบบ semi-automation
    เป็นการพิมพ์แบบ up-down จำนวน 2 เครื่อง เหมาะกับการพิมพ์ลายลงบนผิวชิ้นงานที่เรียบ
    นอกจากการพิมพ์ระบบ solvent โดยทั่วไปแล้ว เรายังให้บริการระบบการพิมพ์แบบ UV ด้วย

Visitors: 21,284