งานพ่นสีและเคเงิน-เคทองที่มีบริการ

ห้องพ่นสี

เราเลือกใช้ห้องพ่นสีระบบม่านน้ำ ซึ่งเหมาะกับการพ่นงานทั้งขนาดใหญ่และเล็ก และสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ละอองน้ำจากอ่างน้ำจะเป็นตัวจับละอองสีที่เหลือจากการพ่น และยังช่วยลดกลิ่นของสีที่เกิดจากสารระเหย เช่น ทินเนอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พิมพ์เคเงิน-เคทอง

การพิมพ์เคเงิน เคทอง ลงบนชิ้นงาน จะทำให้ชิ้นงานดูหรูหรา มีราคา มากกว่าการพิมพ์สีทั่วไป นิยมมากในบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง เรามีเครื่องพิมพ์เคเงิน เคทองจำนวน 3 เครื่องเป็นแบบ up-down พิมพ์บนงานหน้าเรียบ