งานเคเงิน-เคทองที่มีบริการ

พิมพ์เคเงิน-เคทอง

การพิมพ์เคเงิน เคทอง ลงบนชิ้นงาน จะทำให้ชิ้นงานดูหรูหรา มีราคา มากกว่าการพิมพ์สีทั่วไป นิยมมากในบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง เรามีเครื่องพิมพ์เคเงิน เคทองจำนวน 1 เครื่องเป็นแบบ up-down พิมพ์บนงานหน้าเรียบเท่านั้น

Visitors: 21,285