เครื่องฉีดที่มีบริการ

Plastic injection machine for service

เรามีเครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติกไว้ให้บริการ ตั้งแต่ขนาดเครื่อง 50-350 ตัน จำนวนทั้งหมด 17 เครื่อง เป็นเครื่องฉีดญี่ปุ่น เหมาะกับการฉีดงานที่มีนำ้หนักไม่เกิน 800 กรัม หรือความยาวไม่เกิน 1 เมตร  ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่างานรับจ้างฉีดของสยามแท็คจะมีคุณภาพที่ดี สม่ำเสมอ หมดปัญหาเรื่องงานคุณภาพ และกำหนดการส่งมอบไปได้เลย

Visitors: 21,279