กระจกเงา

เราดำเนินธุรกิจตัดกระจกเงาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ด้วยเทคนิคและการควบคุม

คุณภาพที่ได้รับการถ่ายทอดจากบริษัทญี่ปุ่น ทำให้เราสามารถผลิตกระจกเงาให้

กับตลับเครื่องสำอางชั้นนำของโลก อาทิเช่น shiseido, kose, mandom เป็นต้น

 

 

 

 • กระจกเงากลม
  กระจกเงากลม

  ขอบกระจก : เจียร / ไม่เจียรลบคม
  ขนาด : ตามลูกค้าร้องขอ
  ความหนากระจก : 1-2 มม.
 • กระจกเงา
  กระจกเงาเหลี่ยม

  ขอบกระจก : เจียร / ไม่เจียรลบคม
  ขนาด : ตามลูกค้าร้องขอ
  ความหนากระจก : 1-2 มม.
 • กระจกเงา
  กระจกเงารูปร่างอิสระ

  ขอบกระจก : เจียร / ไม่เจียรลบคม
  ขนาด : ตามลูกค้าร้องขอ
  ความหนากระจก : 1-2 มม.
Visitors: 21,285