ตัวอย่างงานรับจ้างผลิต

สยามแท็ค มีประสบการณ์การฉีดชิ้นส่วนพลาสติกสินค้ากลุ่มนี้มาก ชิ้นส่วนพลาสติกส่วนใหญ่จะเป็นชินส่วนในสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นหลายหลากแบรนด์


  • electronic apparatus.jpg
    สินค้ากลุ่มนี้ต้องการเครื่องฉีด แม่พิมพ์ และช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญมากเป็นพิเศษ เพราะแต่ละชิ้นส่วนจะต้องควบคุมค่าจุดวัดต่างๆ ให้อยู่ในค่ามาตราฐาน มิเช่นนั้นอาจจะส่งผลต่อการประ...

  • VehicleMontage2.png
    สินค้ากลุ่มนี้ต้องการเครื่องฉีด แม่พิมพ์ และช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญมากเป็นพิเศษ เพราะแต่ละชิ้นส่วนจะต้องควบคุมค่าจุดวัดต่างๆ ให้อยู่ในค่ามาตราฐานให้ได้ มิเช่นนั้นอาจจะส่งผล...
Visitors: 21,285