เกี่ยวกับเรา

บริษัท สยามแท็ค จำกัด ก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม 2538 ภายใต้การลงทุนร่วมกับบริษัท ทานากะ โคเกียว จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท เพื่อทำการประกอบกรวยลำโพง และผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับงานลำโพงด้วยกระบวนการฉีด โดยได้รับการถ่ายทอดเทคนิคการผลิตโดยตรงจากบริษัทร่วมทุนประเทศญี่ปุ่น ทำให้เรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกด้วยกระบวน การฉีดเป็นอย่างมาก 

ต่อมาเราได้ขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับการฉีดชิ้นส่วนพลาสติกในอุตสาหกรรมต่างๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนยานยนต์, ชิ้นส่วนเครื่องกล, ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์, บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง, ของพรีเมี่ยม รวมถึงมีการลงทุนระบบพ่นสีแบบม่านน้ำ, งานพิมพ์ระบบซิลค์สกรีน, แพดสกรีน, งานเคเงิน-เคทอง, กระบวนการตัดกระจกเงาเป็นรูปทรงต่างๆ เพื่อเป็นการให้บริการลูกค้าแบบครบวงจรมากขึ้น

ปัจจุบัน ทางบริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 จากสถาบันสำนักรับรองระบบคุณภาพสถาบันวิจัยวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย (TISTR) ทำให้เราสามารถผลิตงานขายให้กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุงานราชการได้ด้วยเช่นกัน
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเรา มีดังนี้

ปี 2538 ได้ดำเนินการจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท ด้วยการร่วมลงทุนกับบริษัท ทานากะ โคเกียว จำกัด

ปี 2543 ได้ดำเนินการลงทุนระบบม่านน้ำพ่นสี

ปี 2545 ได้ดำเนินการลงทุนระบบการเคเงิน-เคทอง, งานพิมพ์ระบบซิลค์สกรีน และแพด

ปี 2547 ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 จากสถาบัน TISTR

ปี 2550 ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยถือหุ้น 100%

ปี 2558 เปลี่ยนแปลงโลโก้ของกิจการ


Visitors: 21,276